Naziv kompanije:
Porsche Beograd Sever
Sedište kompanije:
Zrenjaninski put 9
11210 Beograd
Pravna forma:
Telefon:
+381 11 2075 600
Fax:
+381 11 2075 679
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17522060
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: